สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168339749
9786168339749
ร่วมสำรวจรากเหง้าที่หยั่งลึกกว่าวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ของความสัมพันธ์ฉันมิตร การหยั่งเชิง และข้อพิพาทระหว่างนานาประเทศ ผ่านเรื่องราว "ภูมิรัฐศาสตร์" สุดเข้มข้นของ 10 ดินแดน
ผู้เขียนTim Marshall (ทิม มาร์แชลล์)
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163145529
9786163145529
เมื่อเงื่อนไขซึ่งกำกับโดยรัฐและสถาบันการเงินควบคุมวิถีชีวิตชาวนาอย่างไม่ลดราวาศอก และทำงานด้วยเงื่อนเวลาที่แน่นอน "เงื่อนไข" นั้น จึงกลายเป็น "เงื่อนตาย" ที่ย้อนกลับมาทำให้ชาวนาเลือกใช้ผูกคอเสียเอง
ผู้เขียนการญจนา บุญยัง, ดร.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163145512
9786163145512
สิทธิอำนาจของความรู้ในนามผู้เชี่ยวชาญ เป็นพลังสำคัญเอื้ออำนวยให้ "ทีดีอาร์ไอ" ทำงานการเมือง ในฐานะผู้พิทักษ์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ที่กำหนดไว้เมื่อ 6 ทศวรรษก่อน ให้พ้นจาก "การเมือง" ของประชาชน
ผู้เขียนเอกสิทธิ์ หนุนภักดี
440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885520
9786167885520
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราเห็นว่า "เป็นเรื่องจำเป็นยิ่งที่เราต้องรู้ภูมิรัฐศาสตร์" เพราะภูมิรัฐศาสตร์ไม่เพียงช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก แต่ยังช่วยเราเปลี่ยนแปลงโลกด้วย
ผู้เขียนKlaus Dodds (เคลาส์ ดอดด์)
ผู้แปลจิตติภัทร พูนขำ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142030
9786163142030
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยหนึ่ง ภายใต้กลุ่มงาน "สันติวิธี" ที่แสดงให้เห็นสันติวิธีในมิติที่หลากหลายทั้งในพื้นที่อย่างสถาบันการศึกษาของทหารไทย ซึ่งกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ใดเคยศึกษาเช่นนี้มาก่อน
ผู้เขียนสุรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, พ.อ.ดร.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885179
9786167885179
คู่มือเปิดโปงกลโกง "คอร์รัปชัน" อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ผู้เขียนบรรยง พงษ์พานิช, ธนกร จ๋วงพานิช
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160822843
9786160822843
"การบริหารการพัฒนา" ปรากฏเป็นสาขาสำคัญของรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อทศวรรษที่ 1970 เริ่มต้นจากการเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ว่า "การบริหาร" เป็นมิติสำคัญของ "การพัฒนา" ทุกด้าน
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140951
9786163140951
ถ้าปราศจากซึ่งทัศนะที่วิพากษ์ว่าด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรู้ รวมตลอดถึงทฤษฎีและวิธีการหาความรู้แล้ว เราก็ไม่สามารถเห็นถึงโฉมหน้าที่สลับซับซ้อน และแยบยลของสิ่งที่เรียกว่า "อำนาจ" ได้เลย
ผู้เขียนไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ศ.ดร.
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162794650
9786162794650
ทุกอย่างในตัวเราสัมผัสได้กับความขัดแย้ง ความรู้สึก ความคิดของเรา ความขัดแย้งเรียกร้องทุกอย่างที่ตัวเราพอให้ได้ มิฉะนั้น อารมณ์ของเราจะแสดงออกเป็นความรุนแรงได้โดยง่าย
ผู้เขียนโจฮัน กัลตุง
ผู้แปลโคทม อารียา, สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์, ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ, อธิษฐาน์ คงทรัพย์
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885001
9786167885001
คู่มือต้าน "คอร์รัปชั่น" ที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี
ผู้เขียนบรรยง พงษ์พานิช, ธนกร จ๋วงพานิช
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162440557
9786162440557
เรียนรู้ความหมายของคำว่า "ประชานิยม" ให้ลึกซึ้งและถ่องแท้
ผู้เขียนไสว บุญมา, ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744522696
9789744522696
ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการนำนโยบายไปปฏิบ้ติ ได้แก่ ทฤษฎีบนลงล่าง ทฤษฎีล่างขึ้นบน ทฤษฎีผสม งานวิจัยคลาสสิค การวิจัยในแผนปัจจุบันและการวิจัยของไทย ตัวแบบการนำนโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอใหม่ ๆ
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900253
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745719217
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745230064
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749147771
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749151556
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749541579
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749025994
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747085969
9789747085969
-
ผู้เขียนสนธิ ลิ้มทองกุล
200.00
1