สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167290904
9786167290904
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนเล็กๆ ของความพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างด้านข้อมูล ข้อมูลที่เราควรจะรู้แต่ยังไม่รู้ รู้แต่ยังไม่ครบถ้วน หรือไม่รู้แม้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ควรจะรู้
ผู้เขียนสฤณี อาชวานันทกุล
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536545
9786167536545
การอ่านจีนทุกแง่มุม ครบ 360 องศา ซึ่งการจะคบค้ากับจีน หรือแม้บางครั้งเพียงพญามังกรจีนขยับ ปลายหางที่สะบัดเฉี่ยวโฉบมาก็อาจสะเทือนถึงคนวงนอกได้เช่นกัน
ผู้เขียนอักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น, อาร์ม ตั้งนิรันดร
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140326
9786163140326
อธิบายถึงความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการกระจายอำนาจการคลัง และเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย
ผู้เขียนสกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ศ.ดร.
110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167785042
9786167785042
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความหลากหลายที่รวมกันเป็นหนึ่ง มารับรู้เรื่องราวเพื่อเตรียมความพร้อม รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เขียนวิริยะ ฤๅชัยพาณิชย์, ดร.
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169159735
9786169159735
หนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับการทำลายมายาคติ และนำเสนอหนทางข้างหน้าสู่โลกทางเลือกอีกใบที่เป็นไปได้ โลกที่เสรีภาพและความยุติธรรมสำหรับทุกคน
ผู้เขียนJoseph E. Stiglitz (โจเซฟ อี. สติกลิตซ์)
ผู้แปลสฤณี อาชวานันทกุล
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536446
9786167536446
นำเสนอทางออกให้กับความขัดแย้งในสังคมไทย ที่ใครต่อใครคิดว่าเป็นความขัดแย้งที่ไร้จุดจบสิ้น
ผู้เขียนสุวิทย์ เมษินทรีย์
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167368245
9786167368245
อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ และชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้รับการยอมรับจนเป็นการเห็นพ้องต้องกันในสังคมได้อย่างไร
ผู้เขียนDavid Harvey (เดวิด ฮาร์วี)
ผู้แปลภัควดี วีระภาสพงษ์, เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, สุรัตน์ โหราชัยกุล, อภิรักษ์ วรรณสาธพ, นรุตม์ เจริญศรี
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008066
9786167008066
ลัดเลาะสำรวจเส้นทางการค้าใหม่ ไทย-จีน พร้อมยุทธศาสตร์การค้าสำคัญๆ ตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับมณฑลของจีน
ผู้เขียนอักษรศรี พานิชสาส์น, ดร.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008028
9786167008028
รวบรวม 436 ประเด็นเด็ดข่าวเศรษฐกิจในรอบ 21 ปี จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
ผู้เขียนเปรมศิริ ฤทัยเจตน์เจริญ, ตะวัน สุรัติเจริญสุข
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535905
9789749535905
ธุรกิจที่ใหญ่โตยั่งยืนที่สุดในอเมริกา คือ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของสหรัฐ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า The U.S. Government นั่นเอง
ผู้แปลปรีชา ทิวะหุต
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786119011304
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741620395
9789741620395
ไขปมปัญหาวิกฤตน้ำมันแพง VS สภาวะโลกร้อน พร้อมค้นหาคำตอบพลังงานทดแทนและยานยนต์ห่งอนาคต
ผู้เขียนIain Carson, Vijay Vaitheeswaran
ผู้แปลปรีดา ยังสุขสถาพร
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749535745
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749219843
20.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749388358
20.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749589533
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749148822
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749589274
130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749589281
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749087497
120.00
12