สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803316
9786160803316
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802456
9786160802456
ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนฉัตรทอง ใสแสง, อนุชาติ มากกลาง, วิทยา กองตระกูลดี
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803699
9786160803699
เนื้อหาครอบคลุมระบบต่างๆ ของเครื่องล่างรถยนต์
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนรีพ
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803095
9786160803095
เนื้อหาครอบคลุมการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
255.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801381
9786160801381
รวมความรู้พื้นฐานที่ช่างต้องรู้สำหรับนักขับรถยนต์สำหรับผู้ที่ต้องการซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง
ผู้เขียนสมปอง คงนิ่ม
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801046
9786160801046
คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
ผู้เขียนอำพัน เมธนาวิน
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802043
9786160802043
มีเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802005
9786160802005
พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ผู้เขียนชัด อินทะสี
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802050
9786160802050
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปวส. และระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนอุตส่าห์ จิรากร, เชื้อ ชูขำ
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801428
9786160801428
ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ผู้เขียนชัด อินทะสี
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802470
9786160802470
กลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้ศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล...
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803347
9786160803347
สำหรับการควบคุมเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802975
9786160802975
เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802715
9786160802715
หนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802432
9786160802432
พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160803156
9786160803156
ปรับวิสัยทัศน์สู่การเป็นนักคิด นักวางแผน และนักปฏิบัติ และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม
ผู้เขียนอาธิ ครูศากยวงศ์, ผศ.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802258
9786160802258
การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160802296
9786160802296
ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ
ผู้เขียนพันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569337
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329987
220.00