รูปภาพสินค้า รหัส9786163145529
9786163145529
เมื่อเงื่อนไขซึ่งกำกับโดยรัฐและสถาบันการเงินควบคุมวิถีชีวิตชาวนาอย่างไม่ลดราวาศอก และทำงานด้วยเงื่อนเวลาที่แน่นอน "เงื่อนไข" นั้น จึงกลายเป็น "เงื่อนตาย" ที่ย้อนกลับมาทำให้ชาวนาเลือกใช้ผูกคอเสียเอง
ผู้เขียนการญจนา บุญยัง, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163145529
จำนวน: 334 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2563
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เงื่อนตาย รัฐกับชาวนาฆ่าตัวตาย" เป็นงานวิจัยที่บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ของมนุษย์ นำเสนอผ่านประเด็นการฆ่าตัวตายของชาวนา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของชาวนาและโครงสร้างอำนาจ ซึ่งบังคับบงการชีวิตของพวกเขาได้คมชัด บาดลึก ชวนให้ตั้งคำถามกับความเชื่อสามัญที่ว่า การที่มนุษย์ตัดสินใจเอาชีวิตตนเอง เป็นเพราะความเจ็บปวดทางจิตใจเช่นนั้นหรือ?

ในคติทางวัฒนธรรมสังคมไทย ชีวิตดำเนินไปเป็นวัฏจักร ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งธรรมชาติ แต่งานวิจัยนี้ทำให้เหลี่ยมมุมที่ซ่อนอยู่ใต้ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏ เพราะวัฏจักรชีวิตของชาวนามิได้มีเพียงวงจรเดียว แต่มีทั้งวัฏจักรแห่งชีวิตการทำนาตามธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนเป็นพลังผลักดัน ปีนี้น้ำท่วม ปีนั้นแล้งจัด อีกปีหนึ่งน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง แต่เพลี้ยลงจนข้าวในนายืนต้นตาย

ในขณะที่วัฏจักรหนึ่งคือ วัฏจักรแห่งความแน่นอนของกฏเกณฑ์แห่งตลาดและกฎของรัฐ เมื่อชาวนาซื้อปุ๋ยขายข้าว กฎแห่งความแน่นอนของตลาดก็แสดงฤทธิ์ เมื่อเขาจะกู้เงินมาทำนา ชาวนาก็เดินเข้าประตูธนาคารที่มีกฎแห่งความแน่นอนกำกับอยู่ เวลาชาวนาผิดชำระหนี้วัฏจักรอันแน่นอนแห่งกฎหมายก็ปรากฏตัวขึ้น เมื่อวัฏจักรแห่งความแน่นอนที่แฝงอยู่ในรัฐและตลาดปะทะวัฏจักรแห่งธรรมชาติอันไม่แน่นอน ชีวิตของชาวนาก็ถูกบดอยู่ในการปะทะกันนั้นจนหมดทางจะเดินต่อ และเลือกจบชีวิตของตนเอง แต่กระนั้น กระทำของเขาก็ยังเปิดโอกาสแห่งความเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจ หากผู้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างแท้จริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ชาวนาฆ่าตัวตาย : ที่มา และที่เป็น
บทที่ 2 การฆ่าตัวตายของชาวนา : ความรุนแรง และความก้าวหน้าทางวิชาการ
บทที่ 3 ชาวนา กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และการต่อสู้กับรัฐ
บทที่ 4 ชาวนา กฎหมายขายฝาก และการตัดพ้อต่อรัฐ
บทที่ 5 ชาวนา ตลาด และความเหนื่อยล้าสิ้นหวัง
บทที่ 6 ชาวนา โครงการรับจำนำข้าว และการหนี
บทที่ 7 ชีวิตชาวนา : การขัดกันของวัฎจักรและความรุนแรง
:: คำนิยม
-งาน