สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921926
9786162921926
การสร้าง "คน" สู่การเป็นมือโปรที่จะพาความสำเร็จยิ่งใหญ่เหนือขีดจำกัด
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921834
9786162921834
"คน" คือสิ่งมีค่าสูงสุดขององค์กร ที่ทุกองค์กรสามารถสร้างให้ทุกคน "เก่ง" ได้
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162921827
9786162921827
การเลือกคนที่ "ใช่" ในบางครั้งอาจจะไม่ใช่ภายนอกที่ดูดี แต่หมายถึงคนที่สามารถสร้างให้กลายเป็น "คนคุณภาพ" ได้
ผู้เขียนชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590372
9786165590372
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชลิดา กาญจนจูฑะ, มณีรัตน์ จันทรเนตร, จันทวรรณ เปรมประภา, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ., เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร., นพพร ศรีวรวิไล, ดร., ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร.
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434944
9789744434944
ให้ระลึกเสมอว่า "เมื่อยืนอยู่เหนือคนอื่น = มีหน้าที่สอนผู้อยู่ข้างล่าง
ผู้เขียนMatsuo Akihito
ผู้แปลสลุภัส เครือกาญจนา, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167664736
9786167664736
คมความคิด เเละวิธีสร้างคนเก่ง เเละคนดีในองค์กร ที่ได้รับการยอมรับมาเเล้วทั่วโลก!!!
ผู้เขียนทศ คณนาพร, อานันท์ ชินบุตร, พ.ท.
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536224
9786167536224
การโค้ชเริ่มต้นการเดินทางเมื่อผู้ได้รับการโค้ช ตั้งคำถามกับตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันตนเองสู่สิ่งที่ดีกว่า สู่ความเป็นตัวตนที่สมบูรณ์แบบที่สุด...
ผู้เขียนเกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย, ชอง-ฟรองซัวส์ คูแซง, พจนารถ ซีบังเกิด, อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167536194
9786167536194
เคล็ดวิชาผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้เขียนศิริยุพา รุ่งเริงสุข, รศ.ดร.
209.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008363
9786167008363
4 ชั้นเชิงการเรียนรู้ สร้างสรรค์เคล็ดวิธีพัฒนาคน
ผู้เขียนจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167336138
9786167336138
สุดยอดคัมภีร์ HR ที่ผู้บริหารต้องอ่าน พนักงานต้องรู้
ผู้เขียนเสาวคนธ์ ศิรกิดากร
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165092739
9786165092739
พบการสร้างคนคุณภาพที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันขององค์กรชั้นนำ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทุกธุรกิจการค้าของเมืองไทย
ผู้เขียนทศ คณนาพร
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008226
9786167008226
ไม่เดินตามกรอบ หรือแค่เพียงตอบโจทย์จากตำรา เหนือด้วยคุณค่าจากปัญญาปฏิบัติ
ผู้เขียนจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล
215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167013282
9786167013282
แก้ปัญหาเรื่องคน วิเคราะห์ทุกมุมคิด เพื่อการรู้เท่าทัน
ผู้เขียนศิริวรรณ ช้างพลาย
155.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160801374
9786160801374
เทคนิคการบริหารบุคคล ที่ยึดหลักจิตวิทยาอุตสาหกรรมเป็นพื้นฐาน
ผู้เขียนเริงศักดิ์ ปานเจริญ
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169020370
9786169020370
-
ผู้เขียนSiriyupa Roongrerngsuke, Ph.D.
349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169053606
9786169053606
พบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ทุกองค์กรมุ่งมั่นให้ทุกคนลงมือทำ
ผู้เขียนวีระ บุญญาดีวงศ์
179.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434074
9789744434074
เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นหัวหน้างานที่ทั้ง "เก่ง" และ "ดี"
ผู้เขียนธำรงค์ศักดิ์ คงคาสวัสดิ์
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800667
9786160800667
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433978
9789744433978
แนวทาง "พัฒนาบุคลากร" และ "บริหารการตลาด" ที่พิเศษแตกต่าง และคนอื่นไม่ทำกัน ในแบบ P&G
ผู้เขียนHiroko Wada (ฮิโรโกะ วาดะ)
ผู้แปลสุภารัตน์ ศิริรัตนพันธ
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513882
9789747513882
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร. , นพพร ศรีวรวิไล, ดร. , เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร. , เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ. , จันทวรรณ เปรมประภา, มณีรัตน์ จันทรเนตร, ชลิดา กาญจนจูฑะ
295.00
12345