สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163489104
9786163489104
รวมกฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140760
9786163140760
อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยด้วย
ผู้เขียนไผทชิต เอกจริยกร, ศ.ดร.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167363998
9786167363998
ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163480309
9786163480309
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140579
9786163140579
คำสอนว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เรื่องระบบกฎหมาย โดยเฉพาะระบบ Civil Law และระบบ Common Law
ผู้เขียนหยุด แสงอุทัย, ศ.ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163481269
9786163481269
การสรุปย่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายพยานหลักฐานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยอ้างอิงจากตำราของผู้ทรงคุณวุฒิ กับได้เพิ่มเติมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ศุภกิจ แย้มประชา
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163480316
9786163480316
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163357472
9786163357472
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163357731
9786163357731
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162753114
9786162753114
ผมเป็นผู้ชาย แต่มีแม่ มีน้องสาว ลูกสาว ภรรยา และญาติๆ เพื่อนๆ ที่เป็นเพศหญิงมาก ผมไม่อยากให้ใครเอาเปรียบคนที่ผมรัก
ผู้เขียนไตรรงษ์ รอบรู้ (ทนายหนุ่มอารมณ์ดี)
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167363974
9786167363974
ให้ความรู้กฎหมาย ไม่ช่วยโจร เผย 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุก โดยชอบด้วยกฎหมาย หนังสือเล่มนี้อาจช่วยพี่น้องได้เมื่อมีคดี
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163354761
9786163354761
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167676340
9786167676340
เผยวิธีรับมือกับหลากหลายสถานการณ์ เพื่อที่คุณจะจัดการกับมันได้อย่างถูกต้อง
ผู้เขียนสิริจิตต์ ชูศักดิ์ (ทนายเกด)
199.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167363950
9786167363950
อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น เน้นอ่านง่าย สไตล์ขบขัน รู้ทัน "ทุกเรื่อง" สำหรับชาวบ้าน
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167363943
9786167363943
อ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น เน้นอ่านง่าย สไตล์ขบขัน รู้ทัน "ทุกเรื่อง" สำหรับชาวบ้าน
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163351081
9786163351081
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163351036
9786163351036
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167721057
9786167721057
แก่นอังกฤษ เพื่อนักกฎหมายสายพันธุ์ใหม่ เตรียมตัวก้าวสู่โลกไร้พรมแดน
ผู้เขียนเจริญชัย อัศวพิริยอนันต์
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167721064
9786167721064
ตอบคำถามชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นตัวช่วย เข้าใจกฎหมายด้วยภาษาง่ายๆ โดยไม่ต้องเรียนกฎหมาย สุดทึ่งกับวิธีการตอบข้อสอบวิชากฎหมายให้ได้คะแนนดี เรียนรู้วิธีปลดหนี้
ผู้เขียนคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์, ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140197
9786163140197
ความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีไม่เกิด ผู้ใดมีสิทธิ์ มีอำนาจ ต้องมีความรับผิดชอบ และมีหน้าที่
ผู้เขียนลิขิต ธีรเวคิน, ศ.ดร.
100.00