รูปภาพสินค้า รหัส9786163480309
9786163480309
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163480309
จำนวน: 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 110 x 154 x 34 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 10 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ส่วนของประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่ง ผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ่มประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความแพ่ง ฉับบ 25 พ.ศ.2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีวิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2556 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ่ม พ.ศ. 2555 มารวมไว้ด้วย นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายลำดับรอง
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520