รูปภาพสินค้า รหัส9786163481269
9786163481269
การสรุปย่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายพยานหลักฐานทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยอ้างอิงจากตำราของผู้ทรงคุณวุฒิ กับได้เพิ่มเติมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ศุภกิจ แย้มประชา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163481269
จำนวน: 234 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ย่อหลักกฎหมายพยานหลักฐาน" เล่มนี้ ผู้เขียนได้สรุปย่อหลักเกณฑ์ของกฎหมายพยานหลักฐาน ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา โดยอ้างอิงจากตำราของผู้ทรงคุณวุฒิ และยังได้เพิ่มเติมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักศึกษากฎหมายในการทบทวนเพื่อเตรียมสอบ และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ใช้ค้นคว้าข้อมูลประกอบการทำงานอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2 ข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐาน
บทที่ 3 ภาระการพิสูจน์
บทที่ 4 หลักทั่วไปในการรับฟังพยานหลักฐาน
บทที่ 5 พยานบอกเล่า
บทที่ 6 วิธีการนำสืบพยานหลักฐานโดยทั่วไป
บทที่ 7 พยานบุคคล
บทที่ 8 พยานเอกสาร
บทที่ 9 พยานวัตถุ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 10 พยานความเห็น
บทที่ 11 มาตรฐานการพิสูจน์และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
บทที่ 12 สรุปความแตกต่างของหลักกฎหมายพยานหลักฐาน