รูปภาพสินค้า รหัส9786163480316
9786163480316
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163480316
จำนวน: 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 146 x 30 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 10 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือกฏหมายเล่มนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากเล่มกฏหมายอื่นๆ โดยเพิ่มเติมก็ได้อ้างอิงกฏหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ เพื่อความสะดวกแก่การใช้งานและศึกษาค้นคว้า นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก!
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายลำดับรอง
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556
- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520