รูปภาพสินค้า รหัส9786163354761
9786163354761
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163354761
จำนวน: 440 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 20 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมถาม-ตอบกฎหมายทรัพย์สิน พร้อมคำพิพากษาฎีกาจากหนังสือ ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม 7 ในส่วนของกฎหมายทรัพย์สิน โดยได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาจนถึงคำพิพากษาฎีกาเนติฯ ปี 2554 ถึง เล่ม 11 ปี 2555 ถึงเล่ม 5 และคำพิพากษาฎีกาสำนักงานศาลฯ ปี 2554 ถึงเล่ม 9 ปี 2555 ถึงเล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบให้ได้มาตรฐานสูง เพื่อเตรียมตัวสอบชั้นเนติบัณฑิต อัยการผู้่ช่วย หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาให้ได้ต่อไป
:: สารบัญ
- ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ ข้อ 1-2
- อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ข้อ 3
- ส่วนควบ ข้อ 4-6
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 144
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 146
- การคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน
- การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง) ข้อ 7
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใมตรา 1299 วรรคหนึ่ง
- การได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม (มาตรา 1299 วรรคสอง) ข้อ 8-13
- คำพิพากษาฎีกาน่าสนใจมาตรา 1299 วรรคสอง
ฯลฯ