รูปภาพสินค้า รหัส9786163351081
9786163351081
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมรวมกัน
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 260.00 บาท
ราคาสุทธิ 260.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163351081
จำนวน: 648 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 154 x 218 x 35 มม.
น้ำหนัก: 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กรองทอง อานุภาพภราดร 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน 5 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ส่วนของประมวลกฎหมายวืธีพิจารณาความแพ่ง ผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณษความแพ่ง (ฉบับบที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๑ และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๖ กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๕ มารวมไว้ด้วย
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- กฎหมายลำดับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม