รูปภาพสินค้า รหัส9786163140760
9786163140760
อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยด้วย
ผู้เขียนไผทชิต เอกจริยกร, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140760
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย ปัญหาของกฎหมายพาณิชยนาวี อุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและแนวทางแก้ไขอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีฉบับต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศต่างๆ รวมทั้งกฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบันและในอนาคตด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 บททั่วไป
1. ความหมายของกฎหมายพาณิชยนาวี
2. สาระสำคัญของกฎหมายพาณิชยนาวี
3. ลักษณะระหว่างประเทศของกฎหมายพาณิชยนาวี
4. ความสำคัญและรูปแบบของกฎหมายพาณิชยนาวีของแต่ละประเทศ
5. ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีพาณิชยนาวี

บทที่ 2 กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบันและอนาคต
1. กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในปัจจุบัน
2. กฎหมายพาณิชยนาวีของไทยในอนาคต

บทที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย

บทที่ 4 บทสรุป