รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749087497
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 02 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 05 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอแนวความคิดด้านการออมและ การลงทุนไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ภาษาที่ง่าย ๆ มีแผนภูมิและภาพประกอบช่วยให้มีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการออมเงิน พลังของดอกเบี้ยที่จะทำให้ผู้ที่ออมก่อนรวยกว่า และอธิบายถึงการใช้เงินทำงานผ่านการลงทุนประเภทต่าง ๆ การแบ่งงานให้เงินโดยแนะนำการแบ่งสัดส่วนการลงทุนตามวัย ทั้งยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตัวอย่าง และกรณีศึกษาเรื่องการลงทุนและบริหารเงินออมไว้อย่างครบถ้วน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ทำไมควรออม

 • 1. ออมไว้ไม่ขัดสน

 • 2. วงจรชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

 • 3. ออมเท่าใดเพื่อใช้สบาย ๆ ในอนาคต

 • 4. สมการเงินออม

 • ออมก่อน รวยกว่า

 • 5. พลังของดอกเบี้ย

 • 6. ออมก่อน รวยกว่า

 • ใช้เงินทำงาน

 • 7. ศัตรูของเงินออม

 • 8. ตราสารเพื่อการลงทุน

 • 9. ประกันชีวิตเพื่อประกันเงินออม

 • 10. สารพัดความเสี่ยง

 • 11. หุ้น

 • 12. เฉลี่ยต้นทุนหุ้น

 • แบ่งงานให้เงิน

 • 13. ตาข่ายแห่งความมั่นคงของสังคม

 • 14. ตลาดหลักทรัพย์

 • 15. จัดสำรับการลงทุนตามวัย

 • 16. ตามวัยและตามใจ กรณีที่ 1

 • 17. ตามวัยและตามใจ กรณีที่ 2

 • 18. การลงทุนของกองทุนเงินออมระยะยาว

 • 19. เลือกนโยบายการลงทุนตามระดับความเสี่ยง

 • 20. โครงการลงทุนต่อเนื่องเพื่อใช้หลังเกษียณ

 • อธิบายศัพท์ทางการเงิน

 • รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

 • รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม