รูปภาพสินค้า รหัส9786163140326
9786163140326
อธิบายถึงความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการกระจายอำนาจการคลัง และเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย
ผู้เขียนสกนธ์ วรัญญูวัฒนา, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 110.00 บาท
ราคาสุทธิ 110.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140326
จำนวน: 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2556
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาแนววิชาการที่อธิบายถึงความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญของการกระจายอำนาจการคลัง พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับประเทศไทย
:: สารบัญ
- การกระจายอำนาจการคลังฯ กับสวัสดิการสังคมตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
- ทฤษฎีการกระจายอำนาจการคลังของประเทศกำลังพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์
- การกระจายอำนาจการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศกำลังพัฒนา
- การจำแนกภารกิจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาประเทศไทย
- สรุปสภาพปัญหาด้านการกระจายอำนาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย
- เอกสารอ้างอิง