รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749535745
จำนวน: 492 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ผู้จัดการ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2550
:: คำนำ
หนังสือ หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ:เศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑล นับได้ว่าเป็นหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับมณฑลของจีนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยที่ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถนำไปศึกษาขยายวงเพิ่มเติมในด้านรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ถือว่าเป็นบทแผนที่แรกในการนำพาให้นักลงทุนหรือผู้สนใจต่อเศรษฐกิจทั่วไปได้รู้จักต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อมูลที่สามารถนำไปทำการวิจัยก่อนที่จะรู้จักภาพรวมของจีนให้ดีขึ้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ:เศรษฐกิจจีนอีก 9 มณฑล นับได้ว่าเป็นหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับมณฑลของจีนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยที่ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถนำไปศึกษาขยายวงเพิ่มเติมในด้านรายละเอียดต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม ถือว่าเป็นบทแผนที่แรกในการนำพาให้นักลงทุนหรือผู้สนใจต่อเศรษฐกิจทั่วไปได้รู้จักต่อระเบียบปฏิบัติ ข้อมูลที่สามารถนำไปทำการวิจัยก่อนที่จะรู้จักภาพรวมของจีนให้ดีขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ: หนึ่งมณฑ หนึ่งประเทศ
บทที่ 2 มณฑลเหอเป่ย
บทที่ 3 มณฑลซานซี
บทที่ 4 มณฑลจี๋หลิน
บทที่ 5 มณฑลเจียงซู
บทที่ 6 มณฑลอันฮุย
บทที่ 7 มณฑลเจียงซี
บทที่ 8 มณฑลซานตง
บทที่ 9 มณฑลเหอหนาน
บทที่ 10 มณฑลหูเป่ย
- บรรณานุกรม