ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780030966125
9780030966125
-
ผู้เขียนGARY DESSLER
2,688.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130664921
9780130664921
-
ผู้เขียนGary Dessler
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131276772
9780131276772
-
ผู้เขียนGary Dessler
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132375931
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132570138
1,170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780135095195
9780135095195
Human Resource Management 12e provides authoritative information on HR-related responsililities through practical applications...
ผู้เขียนGary Dessler
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137142811
9780137142811
Pearson International Edition.
ผู้เขียนGary Dessler
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205137664
838.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273766025
940.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165590372
9786165590372
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชลิดา กาญจนจูฑะ, มณีรัตน์ จันทรเนตร, จันทวรรณ เปรมประภา, เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ., เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร., นพพร ศรีวรวิไล, ดร., ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร.
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513882
9789747513882
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน โดยเน้นสภาพแวดล้อม บทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์...
ผู้เขียนGary Dessler (เกรย์ เดสเลอร์)
ผู้แปลชำนาญ ปิยวนิชพงษ์, ดร. , นพพร ศรีวรวิไล, ดร. , เอกพงศ์ กิตติสาร, ดร. , เกื้อจิตร ชีระกาญจน์, ผศ. , จันทวรรณ เปรมประภา, มณีรัตน์ จันทรเนตร, ชลิดา กาญจนจูฑะ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749873939
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789810679965
855.00
1