รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749873939
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 173 x 253 x 11 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือกรอบความคิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เล่มนี้ผู้เขียน เกรี่ เดสเลอร์ (Gary Dessler) ได้พยายามที่จะนำเสนอหลักการ ความคิด และเทคนิคในรูปแบบที่ท่านอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย โดยผสมผสานกรณีตัวอย่าง และข้อค้นพบจากงานวิจัยได้อย่างลงตัว หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัยและกฎิบัติได้จริงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือของผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ต้องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาคนทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน

  • บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาพนักงาน

  • บทที่ 3 การทดสอบและการคัดเลือกพนักงาน

  • บทที่ 4 การฝึกอบรมและการพัฒนา

  • บทที่ 5 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล

  • บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

  • บทที่ 7 การจัดการแรงงานสัมพัทธ์และการเจรจาต่อรองร่วม

  • บทที่ 8 หลักจริยธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  • บทที่ 9 การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

  • โครงสร้าง A การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระดับโลก