สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789748832739
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748794570
60.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342972
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745342651
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748770253
60.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748328225
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748589633
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745340626
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341371
9789745341371
มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์โครงการทางด้านการตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ผู้เขียนประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ, รศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748326276
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745341050
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748325774
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747046397
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745129269
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748324784
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745124721
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745126039
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745092242
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745100466
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747970845
150.00