สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786169070719
9786169070719
หนังสือ "โลกาภิวัตน์ 101" ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เหมาะสำหรับพกพา ไว้หยิบอ่านยามกระหายความรู้เกี่ยวกับ "ที่มา" "ที่เป็น" และ "ที่ไป" ของโลกใบนี้...
ผู้เขียนManfred Steger (แมนเฟร็ด สเตเกอร์)
ผู้แปลวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165101103
9786165101103
อนาคตประเทศเดินทางไหน?
ผู้เขียนกมล กลมตระกูล
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167061702
9786167061702
หนังสือที่จะทำให้คุณรู้ว่า "วิกฤต" ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย
ผู้เขียนเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, รศ.ดร. , ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, นคร สังขรัตน์, สุรศักดิ์ ธรรมโม
245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900987
9789749900987
เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167359021
9786167359021
หนังสือที่เขียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งของยอดนักเศรษฐศาสตร์ของโลก
ผู้เขียนJoseph E. Stiglitz
ผู้แปลขุนทอง ลอเสรีวานิช
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169051732
9786169051732
ทุนนิยมประชาธิปไตย อำนาจ และความรุนแรง
ผู้เขียนตรีรณ พงศ์มฆพัฒน์
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317959
9789742317959
นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภาคบริการ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ของภาคบริการกับโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน ไปจนถึงแนวคิดของการค้าภาคบริการ
ผู้เขียนพิริยะ ผลพิรุฬห์
440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744013620
9789744013620
วิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและวิจารณ์เศรษฐกิจไทย ในสถานการณ์วิกฤต ตั้งแต่วันแรกที่สหรัฐเกิดปัญหาจนลุกลามไปทั่วโลก
ผู้เขียนวีระ ธีรภัทร
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169051718
9786169051718
เศรษฐศาสตร์การเมือง ว่าด้วยจริยธรรม และธรรมาภิบาล
ผู้เขียนวรภัทร โตธนะเกษม
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167008011
9786167008011
คลังข้อมูลที่จะช่วยเติมเต็มให้คุณไหวทันประเด็นเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
ผู้เขียนนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117058110
9786117058110
สืบสาวต้นตอจากสหรัฐฯ จนนำสู่วิกฤตเศรษฐกิจในไทย และข้อเสนอแนะเรื่องกลยุทธ์ให้ทุกภาคส่วนฝ่าวิกฤต
ผู้เขียนกฤษดา แพทย์หลวง, ดร.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786117030079
9786117030079
เศรษฐกิจพอเพียง แก้ความยากจนของชาติได้
ผู้เขียนปรีดา กุลชล
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746144209
9789746144209
นิทานที่ให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุน
ผู้เขียนสุดผไท เมืองไทย
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900529
520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900512
9789749900512
หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ท้าทายสติปัญญาทั้งในระดับทฤษฎีและในระดับของการประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา
ผู้เขียนเยาวเรศ ทับพันธุ์, ดร.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900277
9789749900277
หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอประเด็นรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างพอสังเขป เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ปัจจัยกำหนด และบทเรียนของการพั
ผู้เขียนนิรมล สุธรรมกิจ, รศ.ดร.
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789743741586
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741378845
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900192
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741330034
9789741330034
หลากแง่มุมทางเศรษฐกิจและแง่คิดทางการเมืองที่ผู้เกี่ยวข้องต้องใส่ใจ คนทั่วไปต้องรับฟัง
ผู้เขียนอนุสรณ์ ธรรมใจ, ดร.
195.00
1234