รูปภาพสินค้า รหัส9789749900987
9789749900987
เศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900987
จำนวน: 190 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 10 เดือน 6 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมาย ประวัติ ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับวิชาอื่นๆ การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่น การผลิต ต้นทุน รายรับ กำไร รวมถึงตลาด การกำหนดเวลา บัญชีรายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ตลอดจนการค้าและการเงินระหว่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ลักษณะและปัญหา อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน และการประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ
บทที่ 4 การผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร
บทที่ 5 ตลาดและการกำหนดราคา
บทที่ 6 บัญชีรายได้ประชาชาติ
บทที่ 7 การเงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน
บทที่ 8 นโยบายการคลัง
บทที่ 9 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
บทที่ 10 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย : ลักษณะและปัญหา