ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071274258
9780071274258
Marketing in Asia uses an active-learning approach to bring traditional theories and contemporary concepts to life...
ผู้เขียนLau Geok Theng, William Rudelius, Steven W. Hartley, Roger A. Kerin
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132465496
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123765
9789742123765
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินมาใช้ในหลายด้านด้วยกัน
ผู้เขียนRoger Mason (โรเจอร์ เมสัน), ภูริทัต ทองปรีชา, โรเจอร์ เมสัน-ROGER MASON
ผู้แปลภูริทัต ทองปรีชา
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742124359
98.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570362
2010194570362
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010194570393
2010194570393
-
ผู้เขียนJEFF CADY, ROGER BARNARD
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226200000260
2226200000260
-
ผู้เขียนROGER S.PRESSMAN
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780008319014
9780008319014
-
ผู้เขียนRoger McNamee
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030211089
1,085.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070259638
9780070259638
-
ผู้เขียนC.LEWIS WILSON, ROGER W. HAINES
3,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070580879
9780070580879
-
ผู้เขียนROGER E. SANDERS
2,698.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071004510
1,645.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071109154
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071146036
9780071146036
-
ผู้เขียนROGER S. PRESSMAN
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071177948
610.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263771
9780071263771
McGraw-Hill International Edition
ผู้เขียนRoger S. Pressman, David Lowe
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267823
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071276085
1,158.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123820921
3,520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780126683103
9780126683103
-
ผู้เขียนROGER T.STEVENS
599.00