รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742124359
จำนวน: 136 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 213 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2549
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เล่มนี้ถือได้ว่าเป็นหนังสือเรียนลัดและคู่มือการบริหารการงเงินฉบับย่อที่เหมาะสำหรับผู้จัดการทุกคนทุกสายงาน ไม่ว่าจะจบบัญชีหรือไม่ได้เรียนจบบัญชีมาก่อนก็ตาม ตลอดจนทั้งคนที่เป็นผู้จัดการอยู่แล้วและผู้ที่กำลังจะได้รับตำแหน่งนี้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว คนเป็นผู้จัดการก็ต้องบริหารเงินให้เป็น รู้จักใช้เงิน รู้จักคิดและวิเคราะห์ เพื่อให้กิจการที่บริหารอยู่นั้นมีกำไรเพียงพอสำหรับสิ่งที่ลงทุนไป และมีเหลือพบที่สามารถทำให้กิจการดำเนินต่อไปได้
:: สารบัญ

สารบัญ

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีกำไร(งบกำไรขาดทุน)

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบดุล

  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน

  • อัตราส่วนทางการเงินและการตัดสินใจในการลงทุน

  • เงินสดและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน

  • การบัญชีต้นทุน

  • งบประมาณ