ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789749423769
259.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071148498
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071763745
1,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780399534348
9780399534348
An engaging, accessible guide to the Law of Attraction...for the rest of us
ผู้เขียนDeanna Davis, Ph.D.
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780495902904
680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780878914463
1,375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780878914630
1,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285469
9780071285469
McGraw-Hill International Edition.
ผู้เขียนDhruv Grewal, Ph.D., Michael Levy, Ph.D.
1,478.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326315
9780071326315
Designed to instruct students on the process of formulating, planning, and implementing a new venture, this book addresses the dynamics of entrepreneurial challenges.
ผู้เขียนDean A. Shepherd, Ph.D., Michael P. Peters, Ph.D., Robert D. Hisrich, Ph.D.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130948557
980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131955448
800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132877671
1,160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137144396
9780137144396
-
ผู้เขียนDale H. Besterfield, Ph.D.,P.E.
1,045.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137748037
2,092.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470169339
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470418918
9780470418918
Our goal is to create an environment where students reach their full potential and experience the exhilaration of academic success...
ผู้เขียนTerry D. Warfield, Ph.D., Jerry J. Weygandt, Ph.D., Donald E. Kieso, Ph.D.
1,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470646465
985.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471451822
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780671646783
9780671646783
-
ผู้เขียนDavid Joseph Schwartz, Ph.D.
435.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780763773144
3,795.00
123