ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780538743341
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538828239
712.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780672314803
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780761503835
9780761503835
-
ผู้เขียนPAUL J.DOWLING JR
1,007.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764575761
9780764575761
-
ผู้เขียนJoel Durham Jr.
810.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764598197
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780766801714
4,030.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789711328
2,016.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780789732323
9780789732323
-
ผู้เขียนLes Freed, Frank Derfler Jr.
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780880229586
9780880229586
-
ผู้เขียนDON ROCHE,JR.
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259010576
9781259010576
In this eighth edition, we continue to build upon the well received features to develop a text that is even more attuned to our objectives.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR.
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781423902485
9781423902485
This innovative text focuses on the architectures, mathematics, and algorithms that are integral to creating reliable user interfaces.
ผู้เขียนDan R. Olsen, JR.
4,470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781565291058
9781565291058
-
ผู้เขียนDON ROCHE,JR.
489.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592005314
9781592005314
-
ผู้เขียนDave Hill Jr., Chad Carrier
1,580.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781883577834
9781883577834
-
ผู้เขียนANTHONY POTTS, DAVID H.FRIEDEL,JR.
1,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800735
9786160800735
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนDavid Desmond O' Flaherty (เดวิด เดสมอนด์ โอฟลาเฮอร์ที), William Shakespeare (วิลเลียม เชกสเปียร์)
ผู้แปลวนิดา สุขญาติเจริญ, วรรธนา วงษ์ฉัตร
139.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745121058
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745123717
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745348318
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749336625
160.00