รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745121058
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 01 ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบันกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คนมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าคุณไม่อาจจะปฏิเสธอุปรกรณ์การสื่อสารข้อมูลอย่างเช่นโมเด็มได้เลย
เนื้อหาโดยทั่วไปของหนังสือ " นำทางสู่การใช้งานการสื่อสารข้อมูลระบบ MODEM" จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
-แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์สื่อสารที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นโมเด็ม สายเคเบิล หรือ LAN Communication Server
-แนะนำการใช้งานโปรแกรมสื่อสารชนิดต่างๆ ทั้งบนระบบ DOS, Windows และ OS/2
-ชนิดของโปรโตคอลสำหรับรับส่งแฟ้มข้อมูลและการบีบอัดข้อมูล
-การใช้บริการศูนย์บริการออนไลน์ต่างๆ เช่น CompuServe, Prodigyรวมศูนย์ BBS ในประเทศไทย
หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจในการเลือกซื้อ การทำงาน และการควบคุมโมเด็มรวมทั้งแนะนำการใช้งานโปรแกรมสื่อสารประเภทต่างๆ แล้วยังได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศูนย์บริการออนไลน์แบบต่างๆ เอาไว้ด้วย คุณสามารถใช้ นำทางสู่การใช้งานการสื่อสารด้วยระบบ MODEM ไปช่วยในการทำงานของคุณได้ทันที ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเงินและเวลา
:: สารบัญ
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
บทที่ 2 ระบบเครือข่ายโทรศัพท์
บทที่ 3 การสื่อสารแบบอนุกรม
บทที่ 4 พื้นฐานของโมเด็ม
บทที่ 5 การเลือกใช้และการติดตั้งโมเด็ม
บทที่ 6 ชุดคำสั่ง AT
บทที่ 7 ซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสาร
บทที่ 8 โปรแกรมเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์แบบทั่วไป
บทที่ 9 โปรแกรมเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์เฉพาะแบบ
บทที่ 10 โปรแกรมควบคุมการทำงานจากระยะไกล
บทที่ 11 การสื่อสารข้อมูลกับโปรแกรมไมโครซอฟต์วินโดวส์
บทที่ 12 การใช้โมเด็มกับระบบ LAN
บทที่ 13 โปรโตคอลการรับส่งแฟ้มข้อมูล
บทที่ 14 เทคนิคและการแก้ไขปัญหา
บทที่ 15 กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
บทที่ 16 ศูนย์บริการออนไลน์ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกาล
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
อภิธานศัพท์