รูปภาพสินค้า รหัส9789745123717
9789745123717
-
ผู้เขียนFrank J. Derfler, Jr., จิรศักดิ์ เหลืองอุไร
ผู้แปลจิรศักดิ์ เหลืองอุไร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745123717
จำนวน: 615 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 30 มม.
น้ำหนัก: 920 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
- คู่มือสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ทันสมัยและครอบคลุม ให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อทุกชนิดสำหรับสำนักงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่
- มีแผนผังช่วยตัดสินใจในการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่ายและเอกสารอ้างอิงเกี่ยกับโปรโตคอลและมาตราฐานของการทำเครือข่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 สังคม + การค้า = การเชื่อมโยงถึงกัน
หมดยุคการเชื่อมโยงถึงกันแล้ว
โลกที่เปิดกว้างและโลกของทุกคน
เครือข่ายและแสน
โครงสร้างตลาด
อนาคตของการเชื่อมโยงถึงกัน
บทที่ 2 หลากหลายวิธีในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อ = การแบ่งปัน
ระยะทางก่อเกิดความแตกต่าง
แลนแบบใช้สื่อร่วมกัน
การเชื่อมต่อกับภายนอก
การเชื่อมโยงแลน
บทที่ 3 การเชื่อมต่อพีซีเพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันและแลกเปลี่ยนไฟล์
บทที่ 4 นำทางสู่แลน
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อเครือข่าย
ซอฟต์แวร์
อนาคต
คำย่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเครือข่าย
ตอนนี้รู้ ABC แล้ว
บทที่ 5 สายสัญญาณและอะแดปเตอร์
อะแดปเตอร์เครือข่าย
มาตรฐานของสายสัญญาณสำหรับแลน
สายสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
โทโพโลยี
รวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
บทที่ 6 สามยักษ์ใหญ่แห่งมาตรฐานแลน : Ethernet, Token-Ring, และ ARCnet
มาตราฐานได้มาอย่างไร
Ethernet ผู้มาก่อน
Token-Ring : วิถีแห่ง IBM
ARCnet : สมรรถนะราคาถูก
100 เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป
ทางเลือกในการทำเครือข่าย
บทที่ 7 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการเครือข่าย
หน้าที่ของซอฟต์แวร์แลน
ซอฟต์แวร์ในไคลเอนต์พีซี
ประเภทของเซิร์ฟเวอร์
โครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์
ระบบปฏิบัติการเครือข่ายคือระบบ
บทที่ 8 ระบบปฏิบัติการแลนที่ดีที่สุด
แนวโน้มและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม
ตระกูล NetWare
VINES
ยุทธศาสตร์การทำเครื่อข่ายของ Microsoft : เครือข่ายทุกหนแห่ง
Digital และ AT&T
POWERLan
LANtastic
ความสามารถในการขยายตัวของเครือข่าย
การเลือกฮาร์ดแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์
การเลือกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เครือข่าย
บทที่ 9 การจัดการและควบคุมเครือข่าย
สัญญาณเตือนและคำย่อ
การจัดการแบบติดดิน
เครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล
การรวบรวมสถิติที่เซิร์ฟเวอร์
ซอฟต์แวร์ตรวจวัดแลน
ผลของการจัดการเครือข่าย
บทที่ 10 การทำงานเป็นเวิร์กกรุป
ความยากของการจัดตารางเวลา
เพิ่มผลิตผลด้วยโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือสำหรับทำงานบนเครือข่าย
บทที่ 11 โมเด็มและการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล
โมเด็มเบื้องต้น
ซอฟต์แวร์สื่อสาร
การเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล
เมื่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มาพบกัน
บทที่ 12 การเชื่อมโยงพีซีกับระบบเมนเฟรมและเครือข่ายขนาดใหญ่
ระบบเมนเฟรมและมินิคอมพิวเตอร์
TCP / IP สำหรับเครือข่ายหลายแพลตฟอร์ม
บทที่ 13 การเชื่อมโยงแลน
สายสัญญาณเส้นโต
การยืดระยะและแบ่งส่วนเครือข่าย
การเชื่อมโยงสื่อ
ISDN
X.25
ATM
การเชื่อมโยงแลน : เขตแดนใหม่
บทที่ 14 อินเตอร์เน็ตและทางด่วนข้อมูล
การรวมเข้าสู่จุดหนึ่ง
อินเตอร์เน็ต
อนาคต
ภาคผนวก รายชื่อผลิตภัณฑ์และผู้ค้า
ศัพทานุกรม