รูปภาพสินค้า รหัส9789745348318
9789745348318
-
ผู้เขียนJr. & Les Freed, Frank J. Derfler
ผู้แปลนินาถ วนาพรรณ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745348318
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 204 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้นำรากฐานของระบบเครือข่ายต่างๆมาอธิบายพร้อมรูปประกอบในรูปแบบง่ายๆรวมทั้งกล่าวถึงระบบเครือข่ายที่ทันสมัย อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์แวร์ (hardware) และซอฟต์แวร์ (software) ในระบบเครือข่าย, อธิบายถึงแพ็กเก็ต (packet), การ์ดติดต่อกับระบบเครือข่าย (network interface card), เซิร์ฟเวอร์ (server),เร้าเตอร์ (router), ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานบนระบบเครือข่าย (management software) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ในโลกปัจจุบัน จากระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ทันยุคทันเหตุการณ์กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ

 • ภาคที่ 1 การสื่อสารผ่านสาย

 • บทที่ 1 โทรเลข

 • บทที่ 2 โทรศัพท์

 • บทที่ 3 การพิมพ์ข้อความจากโทรเลข

 • ภาคที่ 2 การรวมกันระหว่าคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

 • บทที่ 5 ระบบเครือข่ายในยุคแรก ๆ

 • บทที่ 6 จากเครื่องเจาะบัตรไปสู่เครื่องเทอร์มินัลและเครื่อง Carterfone

 • บทที่ 7 รหัสตัวอักษรต่าง ๆ : Morse, Baudot, ASCII และ EBCDIC

 • ฯลฯ

 • ภาคที่ 3 Local Area Networks (LANs)

 • บทที่ 13 รูปแบบของระบบเครือข่าย

 • บทที่ 14 ระบบควบคุมเครือข่าย

 • บทที่ 15 การ์ดติดต่อกับเครือข่าย

 • ฯลฯ

 • ภาคที่ 4 การเชื่อมต่อระหว่าง (LANs)

 • บทที่ 21 บริดจ์ เร้าเตอร์ และสวิตช์

 • บทที่ 22 Metropolitan Area Networks (MANs)

 • บทที่ 23 บริการวงจรสลับแบบดิจิตอล

 • บทที่ 24 ระบบเครือข่ายแบบสลับกลุ่มข้อมูล

 • ภาคที่ 5 อินเทอร์เน็ต

 • บทที่ 25 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • บทที่ 26 ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย

 • ภาคที่ 6

 • บทที่ 27 ระบบพื้นฐานของ E-Business

 • ดัชนี