ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470646205
1,300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471742777
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749336625
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471681700
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071116749
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071109512
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324323801
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324366075
1,115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071100045
855.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071113168
870.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071157681
853.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071244619
760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263658
1,358.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071318365
9780071318365
This book is based on the premise that organizational variables including diversity in the workforce, computer and communication technology, and the design of organization structures.
ผู้เขียนSamuel C. Certo
1,438.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130208408
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132328722
9780132328722
This is a special international edition of an established title widely used by colleges and universities throughout the world.
ผู้เขียนSamuel B. Green, Neil J. Salkind
665.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132657976
1,170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132941778
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780205715251
9780205715251
-
ผู้เขียนSamuel E. Wood
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273756767
1,040.00