ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781438072852
9781438072852
ผู้เขียนPamela Sharpe Ph.D.
2,740.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781562056599
1,612.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781564145994
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781570622120
660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781575211862
9781575211862
-
ผู้เขียนPETER KUO,PH.D.
1,488.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781578700004
1,052.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587051326
1,980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587131417
2,880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781587131424
1,215.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781592578160
9781592578160
Simple strategies for developing your "social brain"
ผู้เขียนGregory P. Korgeski, Ph.D.
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598632910
1,350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781598633467
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781601631534
640.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856175500
9781856175500
Senior Transportation Engineer for the California Department of Tranportaion.
ผู้เขียนAlan Williams, Ph.D.
2,760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856175579
9781856175579
Used in almost any type of well, Electrical Submersible Pumps (ESP) are ideal for increasing production yields and removing unwanted liquids.
ผู้เขียนGabor Takacs, Ph.D.
5,370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781856176194
3,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159523
2,535.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159677
1,950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159707
9781932159707
Presenting analytical tools to support insightful and intuitive explanations...
ผู้เขียนDariush Rafinejad, Ph.D.
2,925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781933631486
1,080.00