สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781625274496
9781625274496
ผู้เขียนW. Chan Kim
1,375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780749469214
2,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315500
9780071315500
Emphasises throughout the need for salespeople to be flexible and to adapt their strategies to customer needs, buyer social styles, and relationship needs and strategies.
ผู้เขียนStephen B. Castleberry, John F. Tanner, Jr.
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273762652
9780273762652
-
ผู้เขียนDavid Jobber
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538755078
920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780962071058
9780962071058
-
ผู้เขียนMilton T. Astroff
6,280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781560523611
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220910
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470418895
915.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138152475
9780138152475
-
ผู้เขียนGerald L. Manning
855.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471721116
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781841126555
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324321036
820.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780446389297
505.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780671794378
665.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071167673
730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780538847919
9780538847919
-
ผู้เขียนPatrick Dunne, Robert Lusch
620.00