ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780132408066
1,140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136023654
9780136023654
The editorial team at Pearson has worked closely with educators around the globe to inform students of the ever-changing world in a broad...
ผู้เขียนKaren Wilken Braun, Wendy M. Tietz, Walter T. Harrison, JR.
1,040.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010521376377
399.00
รูปภาพสินค้า รหัส2226200000062
2226200000062
-
ผู้เขียนWALTER GORALSKI
2,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030152337
9780030152337
-
ผู้เขียนWALTER NICHOLSON
727.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780030989506
9780030989506
-
ผู้เขียนWALTER NICHOLSON
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070228443
9780070228443
-
ผู้เขียนWalter S. Friauf
2,655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070240438
9780070240438
-
ผู้เขียนWALTER GORALGKI
2,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071109512
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072224825
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123741240
3,070.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123745415
2,460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130213150
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130852625
800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131354517
9780131354517
For introductory Computer Science courses using Java (CS1with Java), and other introductory programming courses in departments of Computer Science.
ผู้เขียนWalter Savitch, Frank M. Carrono
930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131365841
9780131365841
-
ผู้เขียนWalter Savitch
885.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131365896
9780131365896
-
ผู้เขียนWalter Savitch
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131968806
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132830317
9780132830317
-
ผู้เขียนWalter Savitch
4,690.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780136093428
1,160.00