ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780131001350
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131212763
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131234390
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131273122
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131968790
9780131968790
-
ผู้เขียนGary Armstrong, Philip Kotler
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131982628
1,050.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132017732
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132301428
660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132542050
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132924535
1,185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137006694
855.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273752431
1,025.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780273767183
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471476115
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781118496404
9781118496404
ผู้เขียนPhilip Kotler
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781119341208
985.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781292404813
9781292404813
ผู้เขียนPhilip Kotler
1,370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781412956475
2,860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9783642042133
4,530.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165155526
9786165155526
หนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างมากมายที่จะแสดงให้เห็นว่า ยังมีบริษัทอีกหลายแห่งที่สามารถขยายธุรกิจได้ แม้สภาพเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมของตนจะมีอัตราการเติบโตต่ำก็ตาม
ผู้เขียนPhilip Kotler (ฟิลิป คอตเลอร์), Milton Kotler (มิลตัน คอตเลอร์)
ผู้แปลณงลักษณ์ จารุวัฒน์
275.00
12