ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780495902904
680.00
รูปภาพสินค้า รหัส2010471241008
2010471241008
-
ผู้เขียนAlan Dennis, Barbara Haley Wixom
730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070172685
9780070172685
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนDennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR., Steven L. Cobb
895.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070533707
9780070533707
-
ผู้เขียนDENNIS RODDY
2,520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071079006
9780071079006
-
ผู้เขียนDennis R. Appleyard
1,438.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071139298
518.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071157681
853.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071287562
9780071287562
-
ผู้เขียนDennis R.Appley
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071846752
6,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123709004
9780123709004
Based on the authors' many years of experience in teaching food engineering to food science students, introduction to Food...
ผู้เขียนR.Paul Singh, Dennis R. Heldman
2,760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780128160022
6,735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131103627
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131193710
9780131193710
Prentice Hall Software Series
ผู้เขียนDennis M.Ritchie, Brian W.Kernighan
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132206747
569.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133120837
9780133120837
-
ผู้เขียนDennis J. Roddy
3,290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780137748037
2,092.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780138638795
9780138638795
-
ผู้เขียนDENNIS ROSEMAN
1,920.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780139569968
9780139569968
-
ผู้เขียนDennis R. Decoteau
2,540.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780195507683
9780195507683
-
ผู้เขียนAnn Dennis
480.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780201670387
9780201670387
-
ผู้เขียนDENNIS MULVIHILL
750.00
12345