ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781111342746
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070212329
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070276390
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070727045
9780070727045
-
ผู้เขียนJAY RANADE, SABA ZAMIR
1,223.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070920750
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077154509
9780077154509
Designed to help students use tools from intermediate microeconomics, game theory, and industrial organization to make sound managerial decisions.
ผู้เขียนMichael R. Baye, Jeffrey T. Prince, Jay Squalli
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780128154816
7,130.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131209756
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131230132
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131474666
585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131579613
860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131580176
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131730038
3,958.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131912731
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131912755
9780131912755
-
ผู้เขียนJay Maurer
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131912786
9780131912786
-
ผู้เขียนJay Maurer
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131931381
1,375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132151689
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132479066
885.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132746281
1,220.00