ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780070526211
808.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132050296
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780324178814
655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780801988714
11,950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133110002
9781133110002
Principles of Physics, features a concise approach to traditional topics, an early introduction to modern physics, and integration of physics education research pedagogy.
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
2,585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781439041741
750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781934015094
9781934015094
Designed for chemical engineering students and industry professionals, this applications-oriented book shows how to write reusable computer programs.
ผู้เขียนRaul Raymond A. Kapuno, JR.
2,730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789812430427
690.00
1