รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167662237
จำนวน: 716 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 294 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Cengage Learning Asia Pte Ltd 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงการศึกษาของนักฟิสิกส์ทั่วโลก และบ่อยครั้งที่นักเรียน นักศึกษา ผู้ต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์ ได้ใช้หนังสือเล่มนีเป็นหลักในการอ้างอิงค้นหาความรู้

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีโจทย์แบบฝึกหัดที่หลากหลายซึ่งท้าทายความสามารถอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ล้วนมีรากฐานมาจากโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือเล่มนี้ จึงทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจใคร่รู้ในวิชาฟิสิกส์อย่างลึกซึ้ง
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 กลศาสตร์
- บทที่ 1 ฟิสกิส์และการวัด
- บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
- บทที่ 3 เวกเตอร์
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การเคลื่อนที่แบบสั่นออสซิลเลตและคลื่นกล
- บทที่ 15 การเคลื่อนที่แบบสั่นออสซิลเลต
- บทที่ 16 การเคลื่อนที่แบบเคลื่อน
- บทที่ 17 คลื่นเสียง
- บทที่ 18 หลักการซ้อนทับและคลื่นนิ่ง

ส่วนที่ 3 อุณหพลศาสตร์
- บทที่ 19 อุณหภูมิ
- บทที่ 20 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
- บทที่ 21 ทฟษฎีจลน์ของก๊าซ