ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071086288
9780071086288
Methods in Behavioral Research has achieved its market-leading position with its concise and strategic approach to methodological decision making.
ผู้เขียนPaul C. Cozby, Scott C. Bates
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071111775
770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071121118
660.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071180641
9780071180641
-
ผู้เขียนPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus
585.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071188098
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221122
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071259835
715.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263832
9780071263832
-
ผู้เขียนPaul A. Samuelson, William D. Nordhaus
775.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071280761
9780071280761
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนJ. Paul Peter, James H. Donnelly, JR.
1,278.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071281027
9780071281027
-
ผู้เขียนPaul C. Cozby
700.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326155
9780071326155
ผู้เขียนPaul A Argenti
1,366.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071497411
1,198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071790482
9780071790482
ผู้เขียนPaul Illman 
1,400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071829854
9780071829854
ผู้เขียนPaul Myerson
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072975383
9780072975383
-
ผู้เขียนPaul Beamish
7,112.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825064
9780078825064
-
ผู้เขียนJOHN PAUL MUELLER
1,213.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780078825835
9780078825835
-
ผู้เขียนJOHN PAUL MUELLER
1,798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079119193
9780079119193
-
ผู้เขียนBJ WALSH, JOHN PAUL MUELLER
1,888.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780079120892
1,349.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780081019832
9780081019832
-
ผู้เขียนPaul Worsfold
188,100.00