ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263757
9780071263757
-
ผู้เขียนJohn A. Pearce
1,318.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267472
9780071267472
-
ผู้เขียนH. John Bernardin
1,780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267700
9780071267700
-
ผู้เขียนJohn M. Ivancevich
1,158.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267762
775.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071269674
9780071269674
-
ผู้เขียนJohn Dean
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071280822
9780071280822
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนJohn W. Santrock
1,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071283328
1,198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284226
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284295
1,518.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285803
9780071285803
Organizational Behavior and Management (Eighth edition) is organized into five parts containing a total of 17 chapters, one appendix, and...
ผู้เขียนMichael T. Matteson, Robert Konopaske, John M. Ivancevich
835.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071289429
1,413.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071289481
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314251
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314398
925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071315500
9780071315500
Emphasises throughout the need for salespeople to be flexible and to adapt their strategies to customer needs, buyer social styles, and relationship needs and strategies.
ผู้เขียนStephen B. Castleberry, John F. Tanner, Jr.
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317009
1,080.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326216
1,294.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326339
900.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071407106
9780071407106
-
ผู้เขียนJohn Reier
612.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071414067
250.00