ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220095
9780071220095
This International Student Edition is not to be sold or purchased in North America and contains content that is different from its North American...
ผู้เขียนDavid Shier, Jackie Butler, Ricki Lewis
1,638.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071220866
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221023
1,065.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071232050
600.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071232616
838.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071239998
798.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071257329
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263306
1,118.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263641
1,158.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263771
9780071263771
McGraw-Hill International Edition
ผู้เขียนRoger S. Pressman, David Lowe
630.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071263818
1,187.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071267717
9780071267717
Mcgraw-Hill International Edition
ผู้เขียนW. David Kelton, Randall P. Sadowski, Nancy B. Swets
830.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071270977
9780071270977
This International Student Edition is for use outside of the U.S.
ผู้เขียนDavid Simchi-Levi, Philip Kaminsky, Edith Simchi-Levi
1,294.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071276177
1,118.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071283731
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071284226
695.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071287890
1,330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071288415
9780071288415
McGraw-Hill International Edition
ผู้เขียนDel I. Hawkins, David L. Mothersbaugh
855.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071313988
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071314398
925.00