สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786168313442
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786168221211
9786168221211
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามองทะลุรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้าง สนุกกับการตีความมิติอันหลากหลายที่ทับซ้อนอยู่ภายใน พร้อมทั้งเข้าใจจิตวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม
ผู้เขียนAndrew Ballantyne (แอนดรูว์ บัลแลนไทน์)
ผู้แปลอนุสรณ์ ติปยานนท์
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142986
9786163142986
นำเสนอสาระสำคัญที่ซับซ้อน ให้เป็นงานวิเคราะห์รูปแบบที่มีความชัดเจนและลุ่มลึก ให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองเรื่องราวเกี่ยวกับเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยที่ตอบโจทย์ของสังคมไทย
ผู้เขียนวิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง, สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, อภินันท์ พงศ์เมธากุล, รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ, บุษกร เสรฐวรกิจ, วิญญู อาจรักษา
850.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167885025
9786167885025
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรามองทะลุสิ่งปลูกสร้างสู่จิตวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมด้วยมุมมองที่ต่างจากเดิม
ผู้เขียนAndrew Ballantyne (แอนดรูว์ บัลแลนไทน์)
ผู้แปลอนุสรณ์ ติปยานนท์
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167771045
9786167771045
"อารยสถาปัตย์" สร้างสุขและเสรีภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ประเทศชาติ และโลกมนุษย์ เพราะหัวใจของอารยสถาปัตย์ คือ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และ เท่าเทียม
ผู้เขียนกฤษนะ ละไล
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169160601
9786169160601
รวบรวมภาพผลงานและบทความสาระเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบห้องประชุม อันจะก่อประโยชน์ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบห้องประชุมในรูปแบบต่างๆ ต่อผู้สนใจ
ผู้เขียนกุลพัช หมวดสง, คิรินทร์ ศรีพรหม, ทิวากร สุระเสียง, สุรชัย สุนทร, ทิวาพล กมลมาลย์, นภฤทธิ์ เนียรสอาด, สัมภาษณ์ ชนานิยม
1,200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746414562
9789746414562
เป็นผลงานวิชาการที่รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก ศิลปินแห่งชาติได้รวบรวมและบรรจงเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์อันยาวนานหลายทศวรรษในการสอน การวิจัย และการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย
ผู้เขียนฤทัย ใจจงรัก, รศ.
299.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746411936
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748325378
120.00
1