สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630052
9786167630052
เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทัันที
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630045
9786167630045
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการจัดการฐานข้อมูล ทั้งการจัดเก็บ, การเรียกใช้, การคัดกรอง, การจัดทำแบบฟอร์มและรายงาน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
109.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630014
9786167630014
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการประมวลผลคำ หรือ การพิมพ์เอกสาร ตั้งแต่การพิมพ์เอกสารแบบง่ายๆ ไปจนถึงการจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630021
9786167630021
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการคำนวณในลักษณะของตารางงาน เช่น งานทางด้านบัญชี, งานทางด้านการตลาด, หรืองานทางด้านสถิติที่ต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
95.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630038
9786167630038
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานในด้านการนำเสนอข้อมูล เช่น การพรีเซ็นต์งานในที่ประชุม, การฉายภาพประกอบการสัมมนา, หรือการรายงานหน้าชั้นเรียน
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744434210
9789744434210
หลักการที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง กรณีศึกษาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ได้ผลจริง
ผู้เขียนวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม, ผศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744012128
9789744012128
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433022
9789744433022
หนังสือ FMEA : การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญ ๆ สำหรับกำหนดแนวความคิดและวิธีการตลอดจนการดำเนินงานทีละขั้นตอนของ F
ผู้เขียนกิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744432100
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744431202
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430847
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744430441
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569726
165.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749569238
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329666
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329673
100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329284
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329239
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748329185
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789748328621
135.00
123