สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781591847786
9781591847786
ผู้เขียนNir Eyal
1,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780415747684
3,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259254345
9781259254345
Along with the management approach, this title presents the perspective of marketing throughout which enables the text to have a balanced view.
ผู้เขียนMerle Crawford, Anthony Di benedetto
880.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133011425
1,290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133187905
9781133187905
-
ผู้เขียนMichael C. Knapp
910.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513776
735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781405183673
2,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780139696947
735.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780230289420
2,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470227350
9780470227350
-
ผู้เขียนJoyce I. Boye
5,510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781420078510
3,115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470414415
1,020.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781405127134
2,180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159578
1,755.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781932159707
9781932159707
Presenting analytical tools to support insightful and intuitive explanations...
ผู้เขียนDariush Rafinejad, Ph.D.
2,925.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470437575
9780470437575
A solid introduction to materials management and the tools needed to create a world-class materials management program...
ผู้เขียนStan C. McDonald
2,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781861977168
9781861977168
-
ผู้เขียนRobert H. Waterman, Jr., Tom Peters
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131209725
9780131209725
-
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780521002493
1,440.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780195113464
1,050.00