สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780134475455
9780134475455
ผู้เขียนNancy Rogers
5,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780367900793
9780367900793
ผู้เขียนThomas Brett
1,680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138695627
1,655.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138041134
1,515.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781138052796
1,560.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780787710774
9780787710774
ผู้เขียนJulie Eisenhauer
1,290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780073526645
9,128.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259253560
9781259253560
ผู้เขียนStefan Kostka
2,366.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259094897
9781259094897
ผู้เขียนRoger Kamien
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133056693
9780133056693
-
ผู้เขียนMichael J. Quinn
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780745642642
9780745642642
-
ผู้เขียนChris Rojek
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133309673
9781133309673
-
ผู้เขียนDavid Bodary
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132737531
9780132737531
For graduate and executive level MIS students, and practicing IS managers.
ผู้เขียนDaniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C Perkins, Carol V. Brown
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070648234
9780070648234
-
ผู้เขียนKahate
520.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321313799
9780321313799
-
ผู้เขียนIan Sommerville, Sommervill
960.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780764550096
9780764550096
-
ผู้เขียนScott Speck, David Pogue
945.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071217477
1,258.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780634011313
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780026555388
1,890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780026555487
1,890.00