สินค้าล่าสุด

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9781259253560
9781259253560
ผู้เขียนStefan Kostka
2,366.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781259094897
9781259094897
ผู้เขียนRoger Kamien
1,110.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780133056693
9780133056693
-
ผู้เขียนMichael J. Quinn
990.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780745642642
9780745642642
-
ผู้เขียนChris Rojek
890.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780879307110
9780879307110
-
ผู้เขียนTony Bacon
1,175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780760334706
3,385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781133309673
9781133309673
-
ผู้เขียนDavid Bodary
1,230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780746009628
9780746009628
-
ผู้เขียนJ. C. Miles
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781847863911
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781847725769
9781847725769
-
ผู้เขียนPaul Balmer
1,930.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780132737531
9780132737531
For graduate and executive level MIS students, and practicing IS managers.
ผู้เขียนDaniel W. DeHayes, Jeffrey A. Hoffer, Wainright E. Martin, William C Perkins, Carol V. Brown
935.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780198525202
3,375.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780199755301
9780199755301
-
ผู้เขียนAniruddh D. Patel
1,450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780072844047
1,725.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780263874648
525.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780736067904
2,250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9788186685167
9788186685167
-
ผู้เขียนSharon Lowen
980.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789625931951
1,800.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780425201336
9780425201336
-
ผู้เขียนLi Cunxin
1,060.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780312421953
1,225.00