รูปภาพสินค้า รหัส9786163449573
9786163449573
พระราชบัญญัติ-ระเบียบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย Update ใหม่ล่าสุด (ตัวบทฉบับเต็ม) ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา และ อปท. อื่น ๆ
ผู้เขียนโสภิณ ใจชื่น, Academic Tutor Group (Thailand)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163449573
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 208 x 292 x 22 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "กฎหมาย คู่มือเตรียมสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น" เล่มนี้ เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา) รวมทั้งสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยท้องถิ่น และสอบบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สามัญ) ซึ่งเป็นกฎหมายแก้ไขปรับปรุงใหม่ (Update ใหม่ล่าสุด) เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ในส่วนของตัวบทกฎหมาย (Legal Approach) คือกฎหมายฉบับเต็มนั้น (กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจ จดจำถ้อยคำ หรือเนื้อความทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเหมาะสำหรับผู้สอบบรรจุรับราชการ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน รับสมัครตั้งแต่คุณวุฒิ ปวช.- ปวส. ทุกสาขาวิชา
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
- ประกาศกรุงเทศมหานคร เรื่อง หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของหน่วยงาน
- ประกาศกรุงเทศมหานคร เรื่อง หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของหน่วยงาน (เพิ่มเติม)
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529
- ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555
ฯลฯ