รายการหนังสือใหม่
ชื่อไฟล์คำอธิบายขนาดไฟล์ 
พฤษภาคม 2563.xls หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 6 MB
มิถุนายน 2563.xls หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 15 MB


คำอธิบาย
 ข้อมูลหนังสือใหม่ที่บริษัทซีเอ็ดฯ เป็นผู้จัดจำหน่าย โดยแยกตามเดือนที่หนังสือวางขาย