ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780141393056
9780141393056
ผู้เขียนGeorge Orwell
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780451526342
9780451526342
-
ผู้เขียนGeorge Orwell
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780582777316
9780582777316
-
ผู้เขียนGeorge Orwell
75.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160844227
9786160844227
เริ่มต้นที่ "เฒ่าเมเจอร์" หมูอาวุโสในฟาร์มแมนเนอร์ เล่าถึงความฝันและวันที่มนุษย์จบสิ้น มันปลุกระดมให้เหล่าสัตว์ลุกขึ้นต่อต้าน "นายโจนส์" เจ้าของฟาร์ม ผู้เอารัดเอาเปรียบสัตว์เพื่อสร้างสังคมอุดมคติ
ผู้เขียนGeorge Orwell (จอร์จ ออร์เวลล์)
ผู้แปลวิเชียร อติชาตการ
235.00
1