ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780139203237
1,550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321584205
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780321798541
1,125.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470233474
1,260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470418857
9780470418857
The human body's grace, power, and adaptability derive from its remarkable ability to balance its structures and functions.
ผู้เขียนBryan Derrickson, Gerard J. Tortora
950.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470448724
1,000.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071164245
9780071164245
-
ผู้เขียนGERARD KIELY
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071326223
1,386.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780099490654
9780099490654
-
ผู้เขียนGerard Woodwad
420.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130807274
1,426.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780131789050
780.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470866917
9780470866917
ผู้เขียนGerard Meijer
4,770.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780750644730
9780750644730
-
ผู้เขียนGerard Honey
3,750.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780750684644
2,270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781441925909
6,310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781785483066
9781785483066
-
ผู้เขียนGerard Belmont
5,150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9781864003024
9781864003024
-
ผู้เขียนGordon Gerard
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164440272
9786164440272
วิธีสังเกต และอ่านคนให้ออก จากคำพูดและท่าทางคนที่เราพูดคุยด้วย เพื่อให้รู้ลึกถึงความคิดในใจของเขา ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็น เพื่อน คนรัก เจ้านาย ลูกค้า หรือใครก็ตาม ว่ากำลังคิดอะไรและคิดอย่างไรกับเรา
ผู้เขียนGerard I. Nierenberg (จีราร์ด ไอ. ไนเรนเบอร์ก), เฮนรี เอช. คาเลโอ
ผู้แปลวัลภา ลินลาวรรณ
140.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742283360
9789742283360
บอกเล่าเรื่องราวของทุกช่วงเวลาที่บางครั้งเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการ ผ่านทฤษฎีทางฟิสิกส์ แลเวคุณจะรู้ว่านิรันดร์อันมืดมิดมีอยู่จริง
ผู้เขียนGerard t Hooft (เจอราร์ด เอท โฮฟต์), Stefan Vandoren (สเตฟาน แวนโดเรน)
ผู้แปลธิดา จงนิรามัยสถิต
595.00
1