ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9780470055533
7,390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470646151
1,245.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780470646168
9780470646168
Completely updated, the sixth edition provides engineers with an in-depth look at the key concepts in the field.
ผู้เขียนAdrienne S. Lavine, David P. Dewitt, Theodore L. Bergman, Frank P. Incropera
3,995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780471794714
3,995.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130457547
840.00
รูปภาพสินค้า รหัส1294877734727
1294877734727
พบกับ 6 บทเพลงแสนสนุก กระตุ้นการเรียนรู้ เนื้อหาบทเพลงเหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น สี ตัวเลข มิตรภาพ และการร่วมมือ จังหวะดนตรีสนุกสนานกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจและมีทัศนคติที่ดี
ผู้เขียนGreg Scelsa, Frank Leto, Laura R. Smith, J. S. Fearis
ผู้แปลยุทธนา อัศวเจษฎากุล
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส2228170001063
2228170001063
-
ผู้เขียนFrank J. Fabozzi, CFA
730.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780060736705
1,075.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070059337
3,760.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780070166745
9780070166745
-
ผู้เขียนRobert H. Frank
970.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071106573
9780071106573
-
ผู้เขียนRobert H. Frank
720.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071221351
9780071221351
-
ผู้เขียนFrank D. Petruzella
1,114.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285391
9780071285391
-
ผู้เขียนFrank
825.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071285421
9780071285421
-
ผู้เขียนRobert H. Frank
1,478.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071311212
9780071311212
ผู้เขียนFrank M. White
1,474.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071317917
1,618.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780071508612
9780071508612
-
ผู้เขียนFrank Ayres
758.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780077098056
1,860.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780123744449
9780123744449
Geometric Measure Theory provides the framework to understand the structure of a crystal, a soap bubble cluster, or a universe.
ผู้เขียนFrank Morgan
2,460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780130208378
9780130208378
-
ผู้เขียนFRANK J.ROMANO
1,260.00