ผลการค้นหา :

  สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789814155885
9789814155885
-
ผู้เขียนWilliam Warren
2,100.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814575669
9789814575669
This book provides coverage on the practice of operations around the world but with an emphasis on Asia.
ผู้เขียนWilliam J. Stevenson, Sum Chee Chuong
680.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194234016
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194537940
455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194537995
455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194538220
455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194538237
455.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194791472
495.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780194792424
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9780195027426
9780195027426
-
ผู้เขียนGEORGE P.MCCALLUM
570.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160800735
9786160800735
ชุดอัจฉริยะเก่งอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน SE-ED Genius Readers พร้อมคำแปลศัพท์หน้าต่อหน้า
ผู้เขียนDavid Desmond O' Flaherty (เดวิด เดสมอนด์ โอฟลาเฮอร์ที), William Shakespeare (วิลเลียม เชกสเปียร์)
ผู้แปลวนิดา สุขญาติเจริญ, วรรธนา วงษ์ฉัตร
139.00